PET Journey Projesinin Büyük Finali: Herkesi Ankara Tekmer’de Buluşmaya Davet Ediyoruz!

24 Mayıs'ta Ankara Teknoloji Merkezi (Tekmer)’de gerçekleşecek olan PET Journey Projesi’nin değerlendirme toplantısına herkes davetli! Önce Öğretmen Vakfı tarafından yürütülen bu önemli organizasyonda proje ortakları, STK'lar, sanayi kuruluşları, medya temsilcileri ve üniversiteler bir araya gelecek. Bu etkinlik, proje süresince elde edilen başarıları paylaşmak ve gelecekteki işbirlikleri için temeller atmak adına benzersiz bir fırsat sunacak.
pet-journey-tekmer-davet

24 Mayıs’ta Ankara Teknoloji Merkezi (Tekmer)’de gerçekleşecek olan PET Journey Projesi’nin değerlendirme toplantısına herkes davetli! Önce Öğretmen Vakfı tarafından yürütülen bu önemli organizasyonda proje ortakları, STK’lar, sanayi kuruluşları, medya temsilcileri ve üniversiteler bir araya gelecek. Bu etkinlik, proje süresince elde edilen başarıları paylaşmak ve gelecekteki işbirlikleri için temeller atmak adına benzersiz bir fırsat sunacak.

ICSE Factory ve Açık Okullaşma Hakkında Kısa Bilgi
ICSE Factory, Avrupa genelinde bilim ve eğitim alanlarında yenilikçi projeler geliştiren bir konsorsiyumdur. Özellikle STEM alanında öğrenci ve öğretmenlere yönelik pratik ve interaktif öğrenme modelleri sunar. Açık Okullaşma ise, okulları dış dünya ile bütünleştirerek öğrenme süreçlerini toplumun gerçek ihtiyaçlarıyla entegre eden bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, öğrencilere sadece teorik bilgileri değil, pratik beceriler ve gerçek dünya deneyimleri sunarak öğrenmelerini derinleştirir.

Projenin Son Basamağı: Değerlendirme!
PET Journey Projesi’nin final toplantısı, açık okullaşmanın son basamağı olarak büyük önem taşımaktadır. Bu toplantıda, projenin topluma ve eğitim sistemine sağladığı katkılar tüm yönleriyle değerlendirilecek. Ayrıca, katılımcılar arası diyalog ve işbirliği ile sürdürülebilir çevresel ve eğitim pratiklerinin gelecekte nasıl şekillendirileceğine dair fikir alışverişinde bulunulacak.Bu heyecan verici etkinlikte sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız!

https://icse.eu/
https://lnkd.in/dehivdDN
https://lnkd.in/dHGtrn_d

Grand Finale of PET Journey Project:

We Invite Everyone to Meet at Ankara Tekmer!

On May 24th, everyone is invited to the PET Journey Project evaluation meeting at Ankara Technology Center (Tekmer)! Organized by Teach First Foundation, this important event will bring together project partners, NGOs, sector organizations, media representatives and universities. This will be a unique opportunity to share the achievements of the project and lay the foundations for future collaborations.

Brief Information about the ICSE Factory and Open Schooling

ICSE Factory is a consortium that develops innovative projects in science and education across Europe. It offers practical and interactive learning models for students and teachers, especially in STEM. Open School is an approach that integrates schools with the outside world and integrates learning processes with the real needs of society. This approach deepens learning by providing students with practical skills and real-world experiences, not just theoretical knowledge.

Final Phase of the Project: Evaluation!

The final meeting of the PET Journey Project is of great importance as the last step of open schooling. In this meeting, all aspects of the project’s contribution to society and the education system will be evaluated. It will also be a time for dialog and cooperation among the participants and an exchange of ideas on how to shape sustainable environmental and educational practices in the future.

Hakkımızda

Ziya Hoca'nın Perspektifi

Ziya Hoca’nın paylaşımlarını;

Ziya Hoca’nın Perspektifi bölümünde bulabilirsiniz.

Bu yazıları da inceleyebilirsiniz