Partnerler

Politikaları ve insanları eğitim ve öğretmen refahında sürdürülebilir ilerlemeye doğru hareket ettirmek için kurumlar, bireyler, değişim yaratanlar ve önde gelen araştırmacılarla işbirliği yapıyoruz.

Ulusal ve uluslararası işbirlikleri

STEM PD Community
of Practice (STEM CoP)

STEM PD Uygulama Topluluğu (STEM CoP), eğitimle ilgili konuları tartışmak üzere dünyanın dört bir yanından araştırmacıları, uygulayıcıları ve paydaşları bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. STEM CoP, STEM Müfredatı geliştirmekte ve farklı ülkelerde STEM PD programları yürütmektedir. STEM CoP ayrıca STEM eğitimi alanında dergi ve kitaplar yayınlamaktadır.

STEM CoP “Uluslararası STEM Eğitimi Konferansı” düzenlemekte ve sosyal medya kanalları öğretmenlere kaynak sağlamakta, öğretmenler ve öğretim görevlileri için çevrimiçi bir forum başlatmaktadır. Önce Öğretmen Vakfı, bu konferansın yıllık katılımcılarından biridir.

ICSE FACTORY (ICSE BİLİM FABRİKASI)

Önce Öğretmen Vakfı olarak, Hacettepe Üniversitesi Stem&Maker Lab ile ortak parçası olduğumuz, fen eğitimi ve okuryazarlıkta yaşanan eksiklikleri gidermeyi amaçlayan, AB destekli ICSE Science Factory ile stratejik bir işbirliği içinde olduğumuzu duyurmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu ortak çalışmamız, eğitimcilerin refahını ve sürekli öğrenmeyi teşvik etmeye yönelik ana misyonumuzla tam anlamıyla örtüşmektedir. ICSE’nin sektörler arası güçlü ortaklıklar ve toplum katılımı oluşturma odaklı yaklaşımı, Türkiye ve yurtdışında yürüttüğümüz, eğitimcilere özel hedefe yönelik eğitimler ve kapsamlı ağ oluşturma faaliyetlerimizi kuvvetli bir şekilde desteklemektedir. Ortaklığımız sayesinde sadece fen eğitimindeki standartları yükseltmekle kalmıyor, aynı zamanda mentorluk programları ve topluma dair gerçek problemleri çözme aktiviteleri ile öğretmenlerin refahına da katkıda bulunuyoruz. Bu işbirliği, mevcut çalışmalarımızı zenginleştirmenin yanı sıra, eğitim ekosistemine bütünsel ve sürdürülebilir bir etki yapma kapasitemizi de artırmaktadır.

STEM CoP “Uluslararası STEM Eğitimi Konferansı” düzenlemekte ve sosyal medya kanalları öğretmenlere kaynak sağlamakta, öğretmenler ve öğretim görevlileri için çevrimiçi bir forum başlatmaktadır. Önce Öğretmen Vakfı, bu konferansın yıllık katılımcılarından biridir.

AB

HORIZON2020

Önce Öğretmen Vakfı, Avrupa Birliği’ni bilimsel ve teknolojik yönden güçlendirmek, Avrupa’nın yenilik kapasitesini, rekabetçiliğini ve istihdamını yükseltmek, toplum önceliklerini karşılamak, Avrupa’nın sosyoekonomik model ve değerlerini sürdürmek amacıyla planlanmış “Ufuk 2020” Çerçeve Programı kapsamında ICSE Science Factory koordinatörlüğünde “Open schooling for science education and a learning continuum for all (Bilim eğitiminde açık okul yaklaşımıyla herkes için bir öğrenme sürekliliği)” başlıklı Avrupa Birliği Projesinin paydaşlarından birisidir. 

Erasmus+ Programme of the
European Union

Önce Öğretmen Vakfı, şu anda Mersin Üniversitesi’nin AB projeleri hazırlama ekibinin liderliğinde aktif olarak İtalya, Estonya, Polonya ve diğer birçok ülkede faaliyet gösteren okullar, mesleki eğitim kurumları, politika geliştiriciler, üniversiteler ve araştırma kurumlarından oluşan bağlantı yetişkin eğitimi konulu Erasmus+ KA210 projeleri yürütmektedir.