Makaleler

Yeni Nesil Öğrenme Aracı:

Bu çalışma eğitim teknolojilerinin öğrenci başarısı ve gelişimi üzerindeki etkilerini daha iyi anlamak isteyen eğitimciler araştırmacılar ve politika yapıcılar için değerli bir kaynak sunmaktadır

Rezonans ve Rönesans

Bir gün Leonardo şehrin meydanında bir grup insanın etrafında toplandığını gördü Merakla yaklaştığında ortada bir adamın insan vücudunun oranları ve geometrisi hakkında konuştuğunu duydu Adam

Birisi Olmak, Bir Şey Olmak

Çağ iletişimsel kapitalizmin tüm insani ve toplumsal kimlikleri yok ettiği bir çağ Artık kendimizi tanımlamak için kullandığımız kelimelerin sahibi değiliz Herkesin kendini meta olarak görmeye

“Google Nesli”: Geleceğin Araştırmacısının Bilgi Davranışı

Bu makale geleceğin Google Nesli olarak da bilinen uzman araştırmacılarının beş ila on yıl içinde dijital kaynaklara nasıl erişecekleri ve bunlarla etkileşime girebilecekleri sorusunu araştırıyor

Bir Öğretmenden Bin Öğretmene

Menü