Önce Öğretmen Vakfı Nedir?

Türkiye’de ve yurtdışında öğretmenler ve eğitim liderleri için hedefe yönelik eğitimler ve kapsamlı bir ağ geliştirme yoluyla öğretmen/eğitimci refahını önceliklendirmeye ve geliştirmeye adanmış özel, kar amacı gütmeyen bir kuruluş.

Ne Yapıyoruz?

Bu temel kavramlar ışığında öğretmende ve eğitim yöneticisinde yeni ve geliştirilmiş bir ana çatı oluşturmak, pekiştirmek ve bu ana çatıyı sürdürülebilir kılmak amacını taşıyoruz.

Öğretmenin / eğitim yöneticisinin önce kendisini, hayata çıkageliş şeklini, mizacını, ardından çevresini, çağını ve çağının getirdikleri ve getireceklerini tanımadan eğitimci olmaya çalışmasının önüne geçmek adına üzerinde bireysel anlamda yeterince durulmayan beceri setlerinin yerleştirilmesi ve geliştirilmesi için harekete geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun yolu da ilk etapta öğretmenin ve eğitim yöneticisinin sosyal, psikolojik ve fiziksel iyilik halini gözetmek ve onlara yaşamdan birer parça olup öğrettikleriyle yaşamdan birer parçaya hayat verdiklerini göstermekten, daha da önemlisi bunu onlara hissettirmekten geçiyor.

Önce Öğretmen Vakfı olarak genel yaşam anlayışını önce eğitimcilerde sonra da hayat verecekleri eğitim atmosferinde büyüyecek çocuklarda geliştirmek bir numaralı önceliğimiz.

Nihayetinde misyonumuz, öğretmen eğitimleri aracılığıyla öğretmen/eğitimci refahını önceliklendirmek ve artırmak, öğretmenlerin ve eğitim liderlerinin okullarda ve kişisel yaşamlarında “öğretmen-oluş” olarak birlikte çalışabilecekleri yeni ve geliştirilmiş bir ana çerçeve oluşturmak ve güçlendirmektir.

Bu ana çerçeveyi uzun vadede kendi kendine sürdürülebilir ve sürekli uygulanabilir kılmak için, en yakın erişimdeki öğretmenleri ve yerel ortakları, başkalarıyla ekip oluşturmak ve ÖÖV’de aldıkları eğitimlerin sonuçlarını genişletmeye yardımcı olmak ve ağ oluşturma fırsatları sağlamak için ülke çapında seyahat etmeye teşvik ediyoruz.

 

Hedeflerimiz

1

Öğretmenin esenliğinin eğitimin ve eğitimciliğin gündeminde olması.

2

Öğretmenin, eğitimcinin birbirine erişimi.

3

Fikirlerin, fırsatların ve eylem planlarının birbirine ulaşımı.

4

Öğretmeni ve eğitimciyi geliştirebilecek, kendisine ve çevresine kazandırabilecek her türlü faydalı kaynağın Önce Öğretmen Vakfı bünyesinde serbest dolaşımı.

Global Vizyon

Kurmuş olduğumuz uluslararası iş birliklerini geliştirip yenilenen hedeflerimizle bağlantılayarak Türkiye’de ve dünyadaki öğretmenlerin ve eğitimcilerin kendilerini sosyal-duygusal, mesleki ve inovatif yönden ifade edip bir araya gelebilecekleri ve bu yönlerde kendilerini bulma, geliştirme, yenileme fırsatlarını bulup kendi ihtiyaçlarına göre filtreleyebilecekleri, “yetkilerinin” olmadığı yerlerde nasıl “etki” bırakabileceklerine dair fikir, eylem planı ve paylaşımları yapabilecekleri global bir platform olmayı hedefliyoruz.

Değerlerimiz

1

Öğretmen Esenliği

2

Kültür Odaklı Öğretmen Eğitimi

3

Yerel ve Uluslararası Ağ Kurma

4

Mizaç

5

Çevre

4

Öğretmen - İnsan