Javsu Geri Dönüşüm Kampanyamıza Destek Veriyor!

Öğretmen Vakfı ve Maya Okulları işbirliğiyle yürütülen ICSE Factory kapsamında, Açık Okullaşmanın odaklandığı "Pet Journey" projesinde çevre kirliliği ve atık yönetimiyle mücadele edilmektedir. Bu hafta, projenin uygulama aşamasında önemli bir adım olarak, öğrenciler Javsu su şişeleme tesislerini ziyaret etti. Ziyarette, öğrenciler suyun temiz kalış sürecini ve PET şişelerin üretim aşamalarını gözlemleme fırsatı buldu. Ayrıca, geri dönüşüm farkındalığı oluşturmak amacıyla PET şişelere çevre dostu mesajlar içeren etiketler yapıştırdılar. Bu etkinlik, öğrencilerin çevresel sorunlara pratik çözümler geliştirme konusundaki aktif katılımını teşvik etti ve Javsu'nun desteğiyle gerçekleşti. Bu deneyim, öğrencilerin çevre bilincini artırarak, sürdürülebilir bir çevre için somut adımlar atmalarına olanak sağladı.
WhatsApp-Image-2024-04-01-at-12.49.34-2

ICSE Factory⏩️Open Schooling⏩️PetJourney

Öğretmen Vakfı ve Maya Okulları işbirliğiyle hayata geçirilen, ICSE Factory tarafından yürütülen Açık Okul Projesi’nin “Uygulama Aşaması” kapsamında, çevre kirliliği ve atık yönetimi konularına odaklanan “Pet Journey” projesi bu hafta önemli bir etkinliğe imza attı. Projenin uygulama aşamasında, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz projenin hedeflerine ulaşmak için gerekli aktiviteleri gerçekleştirmektedir. Bu süreçte öğrencilerimizin aktif katılımıyla çevresel sorunlara yönelik çözümler geliştirilip uygulamaya konulmaktadır. Bu süreç, öğrencilerimizin problem çözme, takım çalışması ve proje yönetimi becerilerini geliştirmesinin yanı sıra çevresel farkındalıklarını artırmaktadır.

Bu hafta gerçekleştirilen önemli aktivite kapsamında, projemize çözüm ortağı olarak davet ettiğimiz ve bu bağlamda desteklediğimiz Javsu su şişeleme tesislerine bir ziyaret düzenlendi. Ziyaret sırasında öğrencilerimiz, dağ kaynak sularının yolculuğunu ve bu suların nasıl temiz kaldığını yerinde gözlemleme fırsatı buldular. Ayrıca PET şişelerin üretim sürecinin başlangıcını da izleme şansı elde ettiler. Etkinliğin devamında öğrencilerimiz, “Bu şişelerin oyuncaklara dönüşebileceğini biliyor muydunuz?” yazılı etiketler yapıştırdıkları PET şişelere, bu şişeleri geri dönüşüm istasyonlarına davet eden mesajlar yazdılar. Bu aktivite, projenin uygulama aşamasının bir parçası olarak, öğrencilerin çevresel sorunlara pratik çözümler geliştirmede aktif olarak katılımını sağladı.

Javsu’ya destekleri ve bu değerli deneyim için teşekkür ederiz. Bu ziyaret, öğrencilerimizin Pet Journey Projesi’nin uygulama aşamasında edindikleri bilgileri pekiştirmelerini ve çevresel sürdürülebilirliğe doğru somut adımlar atmalarını sağladı. Öğretmen Vakfı ve Maya Okulları işbirliğiyle gerçekleştirilen bu proje, öğrencilerimizin çevresel sorunlara karşı duyarlı ve bilinçli bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

https://icse.eu/
https://lnkd.in/d9VTxtYg
https://lnkd.in/dHGtrn_d

In a significant step towards environmental sustainability, the Teacher Foundation, in collaboration with Maya Schools, has spearheaded the “Pet Journey” project under the ICSE Factory’s Open Schooling initiative. This project, focusing on combating environmental pollution and enhancing waste management practices, entered its “Execution Phase: Project Implementation” this week, marking a pivotal moment in its progression.

During this phase, students and teachers engage in activities essential for achieving the project’s objectives. With students actively participating, innovative solutions to environmental challenges are being developed and executed. This process not only fosters students’ skills in problem-solving, teamwork, and project management but also heightens their awareness of environmental issues.

A highlight of this week’s activities was the visit to the Javsu water bottling facilities, a solution partner invited to support the project. During this excursion, students had the firsthand experience of observing the journey of mountain spring water and understanding how this vital resource is preserved. Furthermore, they witnessed the initial stages of PET bottle production, gaining valuable insights into the manufacturing process.

Continuing with the day’s activities, students took a hands-on approach by affixing labels to PET bottles. These labels carried the message, “Did you know these bottles can turn into toys?” and included invitations for the bottles to be taken to recycling stations. This initiative, integral to the project’s implementation phase, enabled students to actively contribute to developing practical solutions for environmental issues.

We extend our gratitude to Javsu for their support and for providing this enriching experience. This visit has not only reinforced the knowledge acquired during the execution phase of the Pet Journey Project but also allowed students to take tangible steps towards environmental sustainability. This collaboration between the Teacher Foundation and Maya Schools through the Pet Journey project aims to nurture environmentally conscious and responsible individuals, contributing significantly to our collective efforts to protect the planet.

https://icse.eu/
https://lnkd.in/d9VTxtYg
https://lnkd.in/dHGtrn_d

Hakkımızda

Ziya Hoca'nın Perspektifi

Ziya Hoca’nın paylaşımlarını;

Ziya Hoca’nın Perspektifi bölümünde bulabilirsiniz.

Bu yazıları da inceleyebilirsiniz