ICSE Bilim Fabrikası

ICSE Bilim Fabrikası (ICSEfactory) sürdürülebilirlik, sağlık ve dijitalleşme konularına odaklanan Horizon 2020 kapsamında Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir Açık Okullaşma (Open Schooling) projesidir.
Group 7573

Projenin Amaçları ve Çerçevesi

Projenin genel amacı, yerel topluluklarda öğretmenler, öğrenciler, bilim insanları, araştırmacılar, yenilikçiler ve işletmelerdeki profesyoneller arasında yeni ortaklıklar oluşturarak tüm vatandaşlar için gelişmiş bilim eğitimini teşvik etmektir. Bu ortaklıklar, öğrencileri eğitim, işyeri ve diğer öğrenme ortamlarında gerçek hayattan problem çözme durumlarına dahil ederek hayat boyu öğrenme sürekliliğine katkıda bulunur ve özellikle kadınlar arasında bilim çalışmalarına ve kariyerlerine olan ilgiyi artırır. 

Projemizin merkezinde tüm vatandaşlar için bilim eğitimini geliştirme hedefi yer almaktadır. Örneğin; açık okullaşma faaliyetlerimiz eğitim konseptimizin önemli bir parçasıdır. Bu etkinliklerle yerel topluluklarda öğretmenler, öğrenciler, bilim insanları, araştırmacılar, yenilikçiler ve işletmelerdeki profesyoneller arasında yeni ortaklıklar kuruyoruz. Bu ortaklıklar, öğrencileri eğitim, işyeri ve diğer öğrenme ortamlarında gerçek hayattaki problem çözme durumlarına dahil ederek yaşam boyu öğrenme sürekliliğine katkıda bulunuyor ve özellikle kadınlar arasında bilim çalışmalarına ve kariyerlerine ilgi uyandırıyor.

Açık Okullaşma (Open Schooling) 

Okullar açmak ve onları dış ortaklarla bir araya getirmek, aileler, sivil toplum kuruluşları, sektör temsilcileri, iş dünyası ve bilim insanlarıyla eşit şartlarda birlikte çalışmak istiyoruz. Okullar, bu faaliyetleri, bilim konusunda bilgili işletmeler veya topluluk üyeleri de dahil olmak üzere yerel ortaklıklardan mentorların desteğiyle yürütmeye teşvik edilmektedir. Bu mentorlar uzmanlıklarını kullanarak öğretmenlere, öğrencilere ve dış katılımcılara açık okul projelerinde rehberlik ederler.  

Eğlen ve Öğren Etkinlikleri (Lighthouse Activities)

ICSE Bilim Fabrikası Projesi, tüm vatandaşlara yerel düzeyde iş birliğine dayalı bilim öğrenme fırsatları sunmak için Eğlen ve Öğren etkinliklerini kullanmayı amaçlamaktadır. Bu faaliyetler bilimin gerçek hayattaki zorluklarla ilgisini vurgulamakta ve hayat boyu öğrenmenin sürekliliğine katkıda bulunmaktadır.  

Bir Eğlen ve Öğren etkinliklerinin temel unsurları şu şekilde tanımlanmaktadır: otantik bağlamlar, disiplinlerarasılık, aktif katılım/öğrenci merkezli stratejiler ve işbirlikli çalışma.  

Etkileşimli Kariyer Konuşmaları (Interactive Career Talks)  

Geleceği Şekillendirmek: İnteraktif Konuşmalarla Keşfedin, Tartışın ve Karar Verin!  Bilim çalışmalarına ve bilim kariyerlerine olan ilgiyi artırmak için kariyer konuşmaları düzenleyeceğiz. Etkinliklerimizde, katılımcı ve rol model olarak kadınlara odaklanarak, hayatlarının aktif olarak iş seçimine katıldıkları bir aşamasında olan her cinsiyetten gençleri hedefliyoruz. Bilim araştırmacıları ve farklı kariyer aşamalarındaki, farklı yaş ve cinsiyetteki farklı işletme türlerinden temsilciler işlerini tanıtmaktadır. Rol model olarak mesleklerinin toplum ve topluluk için önemini vurgulayacaklar, tüm faydaları ve zorluklarıyla birlikte mesleki çalışma hakkında bilgi verecekler ve toplumsal cinsiyet konularını da ele alacaklardır. Daha sonra katılımcılar (eleştirel) sorular sormaya ve konuşmacılarla tartışmaya teşvik edilecektir. Mesleklere ilişkin klişeler, cinsiyetle ilgili önyargılar ve bu mesleklerdeki kadınlar üzerine yapılacak bir fikir alışverişi, klişelerin fark edilmesi ve aşılmasına yardımcı olacaktır.  

Yerel Ortaklık Toplantıları (Local partnership conventions): Fikirler arasında köprü kurmak, yenilikleri paylaşmak  

Bunlar, yerel ortaklıkları güçlendirmek ve değişim ve mentorluğu teşvik etmek için yerel (tam ve ilişkili) ortaklar ve belirlenen üçüncü taraflar için toplantılardır. Bu topluluğun üyelerini Yükseköğretim Kurumları, Topluluk kurumları, Şirketler ve okullar oluşturmaktadır. Bu toplantıların konuları:  

1. Araştırma Paylaşımında Karşılaşılan Zorluklar: Araştırma bulgularının etkili bir şekilde yaygınlaştırılmasının önündeki engellerin ele alınması.  

2. Günlük Sorunlar: İşletmeler için işe alım zorlukları veya araştırmacıların karşılaştığı iletişim engelleri gibi yaygın zorlukların incelenmesi.  

3. Bilimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Teşvik Edilmesi: En iyi uygulamaların paylaşılması ve uygulanabilir çözümler üzerine beyin fırtınası yapılması.  

4. Mentörlük ve Danışmanlık: Ortaklık topluluğu içindeki bağların güçlendirilmesi.  

5. Bilim ve Araştırmada Güven Oluşturma: Özellikle iklim değişikliğinin ormanlar üzerindeki etkisi gibi acil konularda halkın bilime ve araştırma bulgularına olan güvenini artırmanın yollarını tartışmak.  

Sohbete Katılın: Bu toplantıların bir parçası olun ve bilim, araştırma ve toplum işbirliği konularında sürekli gelişen diyaloğa katkıda bulunun.  

Yerel Fuarlar (Local Fairs): Bilimin Toplumsallaştırılması, Bilim ve Toplum Etkileşimi  

Yerel proje ortakları ve topluluklar arasında alışverişi teşvik etmek ve ortaklığımızı genişletmek için halka açık yıllık fuarlar düzenleyeceğiz. Ortaklar kendilerini, topluluklar ve ortaklar gerçek hayattaki sorunlar için buldukları çözümleri, okullar ise açık okul faaliyetlerini sunacaklar.  

Proje Ortakları: ICSE Bilim Fabrikası projesi, 5 Avrupa ülkesinden aşağıdaki 13 proje ortağı ile yürütülmektedir. 

 • International Centre for STEM Education, University of Education Freiburg, Almanya, Koordinatör Kurum
 • Schülerforschungszentrum Südwürttemberg (Sfz) E.V., Almanya
 • Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
 • Önce Öğretmen Vakfı, Türkiye  
 • Institute of Education of the University of Lisbon, Portekiz  
 • High Institute of Engineering of Lisbon (Isel), Portekiz
 • Lisbon City Hall, Portekiz  
 • The University of Nicosia, Güney Kıbrıs  
 • The Cyprus Pedagogical Institute, Güney Kıbrıs
 • The Faculty of Science, University of Zagreb, Hırvatistan  
 • Faculty of Electrical Engineering and Computing (FER), University of Zagreb, Hırvatistan  
 • Croatian Mathematical Society, Hırvatistan  

ICSE Science Factory Türkiye Proje Ekibi: Prof. Dr. Gültekin Çakmakcı, Prof. Dr. Buket Akkoyunlu, Doç. Dr. Gökhan Kaya, Doç. Dr. Metin Şardağ, Esma Hazal Yılmaz, Prof. Dr. Ziya Selçuk, Çağla Süslüay

İletişim: Proje Yöneticisi, Çağla Süslüay / caglasusluay@onceogretmenvakfi.org.tr  

ICSE Science Factory Lighthouse Activities: Illuminate, Educate, Innovate!

Hakkımızda

Ziya Hoca'nın Perspektifi

Ziya Hoca’nın paylaşımlarını;

Ziya Hoca’nın Perspektifi bölümünde bulabilirsiniz.

Bu yazıları da inceleyebilirsiniz