Önce Öğretmen Vakfı Öğretmen Eğitimleri

Nedir Bu Eğitim atölyesi?

Önce Öğretmen Vakfı’nın yönetici eğitimi, yönetici, öğretmen ve eğitimcilerin kendi kişisel özelliklerini, doğalarını ve mizaçlarını derinlemesine anlamalarına odaklanır. Bu eğitimde, bireylerin hem içsel dünyalarını hem de etkileşim içinde oldukları sosyal çevrelerini anlamaları teşvik edilir. Katılımcılar, fiziksel, duygusal, sosyal ve entelektüel yönlerini kapsamlı bir şekilde ele alarak, kendilerini ve etkileşimde bulundukları bireylerin mizaçlarını, mizacın ötesindeki çevresel faktörleri – aile, sosyal arka plan vb. – dikkate alarak, bireyin toplumsallaşmış yeni benliğini, kültürel pratikler ve bu pratiklerin öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin etkileşimlerine nasıl yansıdığını, mevcut çağın ve tarihin ihtiyaçlarına cevap verme çabalarını destekleyerek geçmişteki eğitim deneyimlerini yeniden ziyaret etmelerini ve öğrendiklerini birleştirerek uygulamaya geçirmeyi daha iyi anlamayı öğrenirler.

Eğitimin temel amacı, yöneticilerin liderlik becerilerini yukarıdaki kapsama alanı bütününde geliştirmek ve onları, kendi alanlarında etkili değişiklikler yapabilecek liderler olarak yetiştirmektir. Bu süreçte, katılımcıların kültürel ve çevresel faktörlerin bilincinde olmaları, mevcut eğitim paradigmasını anlamaları ve eğitim alanında yenilikçi ve dönüştürücü yaklaşımlar geliştirmeleri hedeflenir. Program, katılımcıları, bilgilerini ve deneyimlerini stratejik ve pratik uygulamalara dönüştürmeye yönlendirerek, eğitim alanında kalıcı ve olumlu bir etki yaratmalarını amaçlar.

Eğlen Öğren
Atölyeleri

13 Ocak 2024 | 10.00 – 13.00 | Maya Okulları Oran Yerleşkesi​

Kimler için?

Önce Öğretmen Vakfı’nın Veli Atölyeleri, HORIZON 2020 WIDERA Projesi kapsamında eğitim süreçlerine katkı sağlamak isteyen velilere açıktır. Çeşitli eğitim ve yaşam deneyimlerine sahip tüm velilerimiz bu atölyelerde çocuklarının eğitim yolculuklarına eşlik edebilirler.

Not:

Tüm veli eğitimlerimiz ücretsizdir.  Katılım koşulları başvuru formunda belirtilmiştir.

İçeriğinde ne var?

Atölyelerimiz, Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat ve Dijitalleşme gibi odak noktalarını destekleyen etkinliklerle velilere bilim eğitimi, sürdürülebilir çözüm geliştirme ve çocuklarının kariyer yollarını keşfetme konularında rehberlik eder. Katılımcılar, çocuklarının eğitim süreçlerine daha etkin bir şekilde dahil olmanın yanı sıra, onların meraklarını ve bilimsel becerilerini geliştirecek yöntemler hakkında bilgi sahibi olacaklar.

Öğretmen
Eğitimleri

Kimler için?

Eğitimlerimizin ilk ayağı öğretmenlere yöneliktir ve Türkiye çapında farklı branş ve alanlardan olmak üzere 20 kişilik bir katılımcı kontenjanıyla sınırlıdır. Eğitimler Ankara’da, yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Not:

Tüm öğretmen ve yönetici eğitimlerimiz ücretlidir. Ücret ve katılım koşulları başvuru formunda belirtilmiştir.

İçeriğinde ne var?

Öğretmenler için düzenlenen eğitim atölyemizde, Önce Öğretmen Vakfı profesyonel öğretmen gelişimine yeni bir soluk getiriyor. Eğitimler, öğretmenlerin kendi kişisel ve mesleki özelliklerini derinlemesine anlamalarına ve bu özellikleri eğitim pratiklerine nasıl entegre edebileceklerini keşfetmelerine odaklanır. Katılımcılar, kendilerini ve öğrencileri daha iyi anlama, içsel motivasyonları teşvik etme ve öğretim stratejilerini kişiselleştirme yollarını öğrenirler. Atölyeler, öğretmenlerin sınıf içi deneyimlerini zenginleştirerek, öğrencilerin öğrenme potansiyelini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olmayı hedefler.

Şu an aktif bir yönetici eğitim programımız bulunmamaktadır. 

Yönetici
Eğitimleri

Kimler için?

Eğitimlerimizin ilk ayağı okul yöneticilerine yöneliktir ve Türkiye çapında farklı kurumlar ve çalışma alanlarından olmak üzere 20 kişilik bir katılımcı kontenjanıyla sınırlıdır. Eğitimler Ankara’da, yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Not:

Tüm yönetici eğitimlerimiz ücretlidir. Ücret ve katılım koşulları başvuru formunda belirtilecektir.

İçeriğinde ne var?

Yönetici eğitim atölyelerimiz, eğitim liderlerinin kişisel ve profesyonel gelişimlerini destekleyen, onların liderlik becerilerini geliştirme odaklı bir yaklaşım sunar. Bu atölyeler, yöneticilerin kendi doğalarını ve mizaçlarını anlamalarını, sosyal çevrelerle etkileşimlerini derinleştirmelerini ve liderlik pozisyonlarındaki etkilerini nasıl maksimize edebileceklerini keşfetmelerini amaçlar. Katılımcılar, kendi içsel dünyaları ve sosyal çevrelerle ilişkileri hakkında bilinçlenirken, eğitim ortamlarında etkili ve yenilikçi değişimler yaratma yetkinliklerini geliştirirler. Bu atölye serisi, liderlerin eğitim alanındaki mevcut zorlukları aşmaları ve dönüştürücü yaklaşımlar benimsemeleri için gerekli araçları sunmayı hedefler.

Şu an aktif bir yönetici eğitim programımız bulunmamaktadır. 

Öğretmen & Yönetici Eğitimleri Başvuru Formu

Veli Eğitimleri Başvuruları program özelinde yapılmaktadır.

Bir Öğretmenden Bin Öğretmene

Menü