Açık Okullaşma –) Pet Journey Projesi!

Açık Okullaşma, toplumun farklı kesimlerini eğitim süreçlerine dahil ederek öğrenmeyi okul dışına taşımayı hedefleyen bir yaklaşımdır. Pet Journey projesi, öğrencilere çevresel sorunlara duyarlılık kazandırmak, çevresel bilinçlerini artırmak ve çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilmiştir. Proje, çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunacak pratik ve yenilikçi çözümler üretmelerini teşvik ederken, öğrencilerin bilimsel düşünme, problem çözme ve takım çalışması gibi becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır​​.
WhatsApp Image 2024-04-01 at 16.27.07

Açık Okullaşma, eğitimde geleneksel sınırları aşmayı amaçlayan yenilikçi bir yaklaşımdır. Okulları ve geniş topluluk arasındaki duvarları yıkan, öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin ve toplum üyelerinin eğitim sürecine ortaklaşa katkıda bulunduğu açık öğrenme ortamlarına dönüştürmeyi hedefler. Yerel sorunları ve kaynakları müfredata entegre ederek, Açık Okullaşma, öğrencilere pratik, gerçek dünya öğrenme fırsatları sunar ve onları sınıf dışında bilgilerini uygulamaya teşvik eder. Bu metod, ömür boyu öğrenmeyi ve aktif vatandaşlığı teşvik eder, öğrencileri sadece akademik başarı için değil, aynı zamanda toplumsal ve küresel sorunların çözümüne aktif olarak katılmaları için hazırlar. Pet Journey gibi projeler aracılığıyla Açık Okullaşma, öğrencilerin pasif bilgi alıcıları değil, öğrenme yolculuklarına aktif katkıda bulunan, çevresel sürdürülebilirlik sorunlarıyla doğrudan ilgilenen bireyler olmalarını sağlayan katılımcı bir öğrenme süreci kolaylaştırır. Bu yaklaşım, öğrencilerin problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirirken, topluluklarında olumlu değişiklikler yapma potansiyellerini fark ettiklerinde sorumluluk ve güçlenme duygusu aşılar.

Pet Journey projesi, öğrencilere çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam pratikleri hakkında farkındalık kazandırmak, geri dönüşüm pet şişeleri toplayarak ve bu şişeleri yeniden kullanılabilir malzemelere dönüştürerek çevre koruma süreçlerine aktif olarak katılmalarını sağlamaktadır. Proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler, öğrencilerin bilimsel düşünme, problem çözme ve takım çalışması becerilerini geliştirmelerini desteklerken, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunacak pratik ve yenilikçi çözümler üretmelerini teşvik etmektedir​​.

Problemin çözümünde iş birliği yapılan ortaklar arasında yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, işletmeler ve üniversiteler gibi çeşitli kurum ve kuruluşlar bulunmaktadır. Bu ortaklar, projenin uygulanması, farkındalık oluşturma ve çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirilmesi aşamalarında önemli roller üstlenmektedir. Bu iş birlikçi yaklaşım, çevresel sorunlara karşı toplumsal farkındalığı artırmayı ve geniş bir paydaş ağının katılımını sağlamayı hedeflemektedir​​.

Proje ortaklarımız:

https://icse.eu/
https://lnkd.in/d9VTxtYg
https://lnkd.in/dHGtrn_d

Open Schooling represents an innovative approach to education, aiming to break down the traditional barriers between schools and the broader community. It seeks to transform schools into open learning environments where students, teachers, parents, and community members collaborate to enrich the educational experience and tackle real-world problems together. By integrating local issues and resources into the curriculum, Open Schooling provides students with hands-on, real-world learning opportunities, encouraging them to apply their knowledge outside the classroom. This method promotes lifelong learning and active citizenship, preparing students not just for academic success, but also for active participation in solving community and global challenges. Through projects like Pet Journey, Open Schooling facilitates a participatory learning process, where students are not passive recipients of knowledge, but active contributors to their learning journey, engaging with environmental sustainability issues directly. This approach not only enhances students’ problem-solving and critical thinking skills but also fosters a sense of responsibility and empowerment as they realize their potential to effect positive change in their communities.

Open Schooling is an approach that aims to include different segments of society in educational processes, extending learning beyond the school environment. The Pet Journey project was initiated to raise students’ awareness of environmental issues, increase their environmental consciousness, and help them develop solution-oriented approaches. The project aims to encourage students to contribute to environmental sustainability by engaging in practical and innovative solutions while developing their scientific thinking, problem-solving, and teamwork skills.

The Pet Journey project seeks to instill environmental awareness and sustainable living practices in students by collecting recyclable PET bottles and transforming them into reusable materials, thus actively participating in environmental conservation processes. Activities within the project are designed to enhance students’ abilities in scientific thinking, problem-solving, and teamwork, while also encouraging the production of practical and innovative solutions contributing to environmental sustainability.

Collaborative partners in solving the problem include local governments, NGOs, businesses, and universities among others. These partners play significant roles in implementing the project, creating awareness, and developing solution-oriented approaches. This collaborative approach aims to increase societal awareness against environmental issues and ensure the participation of a wide network of stakeholder.

Based on this information, a comprehensive and informative web article can be created about the Pet Journey project and the Open Schooling approach. This content could provide detailed information about the project while highlighting the importance of collaborative partners in raising awareness about environmental issues and generating solutions.

Hakkımızda

Ziya Hoca'nın Perspektifi

Ziya Hoca’nın paylaşımlarını;

Ziya Hoca’nın Perspektifi bölümünde bulabilirsiniz.

Bu yazıları da inceleyebilirsiniz